Warunki udziału w zawodach
  1. Konie do startów we wszystkich zawodach udostępniane są bezpłatnie.
  2. Warunkiem startów  jest systematyczny trening.
  3. Ostateczną decyzję o starcie zawodnika w konkretnym konkursie podejmuje trener.
  4. Startujący zawodnicy ponoszą koszty transportu koni w preferencyjnych stawkach.Trening skokowy